Het traject

Fase 1: Inspiratiefase

September 2020 - februari 2021

Hoe kan Vlaanderen er beter uitzien in 2030? Op basis van deze vraag verzamelden we getuigenissen en expertenbijdragen die ons kunnen inspireren tot ideeën voor een beter Vlaanderen.

Fase 2: Ideeënfase

Maart 2021 - Juni 2021

In de ideeënfase zoeken we zoveel mogelijk ideeën, suggesties en voorstellen om Vlaanderen beter te maken. Militanten, leden, maar ook niet-leden kunnen hun inbreng geven over alles waarvan zij denken dat het Vlaams ACV aan de slag kan en moet gaan.

Fase 3: Selectiefase

Juli 2021-februari 2022

Met de ideeën die werden verzameld in de vorige fase gaan we aan de slag met onze vaste vertegenwoordiging van leden en militanten in het Vlaams ACV. We selecteren die voorstellen we op het Congres voorleggen. We weerhouden de voorstellen met voldoende gedragenheid die vallen binnen de missie en taken van het Vlaams ACV.

Fase 4: Het Congres

Maart 2022

Het Congres is het zwaartepunt, maar niet het eindpunt van ons traject. De geselecteerde voorstellen en ideeën die werden verzameld worden hier bediscussieerd en bekrachtigd als ACV standpunten. Op het Congres voorzien we ook de nodige ruimte om bepaalde voorstellen verder uit te werken en te bespreken zonder ze al meteen te bevestigen.

Fase 5: Verdiepingsfase

April 2022 - ...

De ideeën die tijdens het Congres werden besproken, maar nog niet gevalideerd werden, werken we na het Congres verder uit en in de representatieve vertegenwoordiging van het Vlaams ACV in standpunten omgezet.