Andere

We maken de Vlaming bewust van onze visie

Beschrijf jouw idee

Denk aan: negatieve aspecten van flexibel werken, uitval werkenden wegens hoge productiviteitseisen, onsolidaire aspecten van cafetariaplannen, positieve gevolgen van arbeidsduurvermindering, enz.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Andere