Andere

Versterken van de vakbondsvertegenwoordiging in kmo’s. (federaal)

Beschrijf jouw idee

Lagere drempels invoeren voor syndicale afvaardiging.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie