Andere

Blijven geloven in ...

Beschrijf jouw idee

Permanente monitoring en bescherming van reeds behaalde positieve oplossingen en evoluties. Maar blijven zoeken naar evenwichten, werk, welvaart en welzijn. Er in geloven.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Zorg en welzijn, Armoede, Economie, innovatie en digitalisering, Onderwijs en levenslang leren, Samenleving & diversiteit, Democratie & rechtvaardigheid, Energie & klimaat, Wonen en ruimtelijke ordening, Mobiliteit