Andere

rol van de pers

Beschrijf jouw idee

In een echte democratie vervult de pers haar rol om objectief te duiden. Het Vlaams-ACV zal daar op toezien en de pers indien nodig ter verantwoording roepen!

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Democratie & rechtvaardigheid