Andere

Nutsvoorzieningen : standaardtarief voor iedereen en administratieve vereenvouding van het aanvragen van subsidies

Beschrijf jouw idee

Opnieuw een oproep voor een automatische toekenning van voordelen/subsidies waar mensen recht op hebben en standaardtarief voor iedereen

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Energie & klimaat, Wonen en ruimtelijke ordening