Andere

Sterker inzetten op het bestrijden van fake-news

Beschrijf jouw idee

Vanuit overheid, middenveld en burger moet meer aangepast worden gecommuniceerd naar verschillende groepen om bewuste misinformatie tegen te gaan

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Democratie & rechtvaardigheid, Andere