Andere

Het ACV (nog) moet meer aanwezig zijn op het Europese niveau nu dit eindelijk ook sociaal wat aan belang wint

Beschrijf jouw idee

in het bijzonder willen we onze good practices qua sociaal overleg op de verschillende niveaus als het referentiemodel doen gelden

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie