Andere

Sterke vakbond

Beschrijf jouw idee

Als vakbond streven we naar éénheidscentrale ACV Onderwijs tegen 2030: verhogen van de slagkracht binnen ACV en naar buiten toe bij (CAO)onderhandelingen:vermijden dat de twee centrales tegen mekaar uitgespeeld worden streven naar duurzame samenleving en vergroening sterke vakbond als garantie tegen afbouw sociale verworvenheden: i.c. het statuut van ambtenaar openbare diensten beschermen

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Andere