Andere

Lange termijntoets (Raad ACV Puls)

Beschrijf jouw idee

ECONOMISCHE, ECOLOGISCHE en SOCIALE DUURZAAMHEID in de politiek en in het vakbondswerk: We willen een langetermijntoets invoeren voor alle maatrelen die de politiek neemt. Ook binnen het ACV willen we deze langetermijntoets integreren; bij elke onderhandeling op sector- of ondernemingsniveau moeten onze genomen beslissingen de waan van de dag doorstaan. We moeten economische, ecologische en sociale duurzaamheid trachten te verweven in ons dagdagelijks werk. Een checklist met duurzaamheidsparameters die we kunnen verdelen onder onze onderhandelaars en militanten kan ons hierbij helpen. Als vakbond hebben we in de ondernemingen veel impact om duurzame beslissingen te nemen (vergroenen wagenpark, aanleggen groene zones op bedrijventerreinen, inzetten op betere afvalverwerking, mobiliteitsplannen, tele- en thuiswerken,...).

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Andere