Andere

Een vakbeweging met impact in 2030 (Raad ACV PUls)

Beschrijf jouw idee

Een vakbeweging met impact in 2030 Dat we in 2030 een beweging met een eenvoudige organisatiestructuur kunnen zijn die een boodschap van solidariteit en hoop brengt naar alle geledingen van de bevolking. Dat we een échte sociale partner zijn voor zowel leden, zwakkeren in de samenleving als andere maatschappelijke spelers. Dat we voorop lopen bij positieve, maatschappelijke veranderingen. Dat onze verwezenlijkingen meer zichtbaar zijn op de werkvloer, maar ook in het dagdagelijkse leven van burgers en in de mainstream media. Dat we in 2030 een vakBEWEGING zijn die daadwerkelijke slagkracht heeft, ook politiek.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Samenleving & diversiteit, Democratie & rechtvaardigheid, Andere