Mobiliteit

Openbaar vervoer voor iedereen!

Beschrijf jouw idee

Men heeft de mond vol van een beter (leef)milieu, maar tegelijkertijd zien we dat heel wat mensen geen toegang hebben tot openbaar vervoer om op hun werk te raken, dit omwille de locatie van hun bedrijf, maar vooral ook werknemers die in ploegen werken kunnen dikwijls geen gebruik maken van openbaar vervoer op de momenten dat ze het nodig hebben. Mensen die geen auto hebben missen daardoor mogelijks een job die hen net zou kunnen helpen om hun leven verder op te bouwen en een deftig inkomen te verdienen waardoor ze een (meer) menswaardig leven kunnen leiden. Wij zouden dus graag zien dat het openbaar vervoer ook die mensen kan helpen door uitbreiding van uren en locaties, of dat men een waardig alternatief voorziet op basis van industriezones, Gentse haven,…

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Mobiliteit