Mobiliteit

Openbaar vervoer aangepast aan de noden van werknemers

Beschrijf jouw idee

In 2030 zouden we een goed georganiseerd betaalbaar openbaar vervoer wensen met een netwerk dat op elkaar afgestemd is. Trein, tram, bus,… dient op elkaar aan te sluiten met regionale en subregionale verbinden. Aandacht is hier nodig voor de bereikbaarheid van de industrie- en ambachtelijke zones die bediend moeten worden op de momenten van begin en einde van de werktijden ook rekening houdende met de verschillende arbeidsregimes.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Mobiliteit