Mobiliteit

Infopunten voor mobiliteitsvragen voor mensen die onvoldoende digitaal geletterd zijn

Beschrijf jouw idee

Het openbaar vervoer is hoe langer hoe meer gedigitaliseerd. Je moet zelf je route uitzoeken, een ticket aankopen, enz. Mensen die onvoldoende digitaal geletterd zijn, zijn niet geholpen met digitale infozuilen. Infopunten die door een persoon bemand zijn, kunnen deze mensen verder helpen.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Mobiliteit