Wonen en ruimtelijke ordening

Recht op wonen voor iedereen (inspiratiegroep confederatie) Deel 6.

Beschrijf jouw idee

Voorstel. De federale fiscale steun voor tweede verblijven in het kader van lange termijn sparen, die mede zorgt voor een enorm ruimtebeslag – omdat ze vaak leeg staan - en zwaar doorweegt op de begroting, moet afgebouwd worden voor wat betreft de tweede veblijven. Deze ondersteuning voor tweede verblijven is te breed en niet doelgericht op grootste noden waar het effect van steun het grootst is. Die federale ondersteuning kan veel beter gericht worden naar huurwoningen om het aanbodbeleid van regio’s te vergroten en naar het stimuleren van renovatie van woningen om de kwaliteitsdoelstellinen op het valk van wonen en energie te halen. Een deel van het budget kan ook dienen voor ondersteuning van kwalitatieve tewerkstelling in de bouwsector. Om de klimaatdoelen te realiseren, staat Vlaanderen en de bouwsector immers voor een enorme renovatieopgave.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening