Wonen en ruimtelijke ordening

Recht op wonen voor iedereen (inspiratiegroep confederatie) Deel 5.

Beschrijf jouw idee

Meer doelgerichte maatregelen dan deze PPS constructies zijn een bindend sociaal objectief (die lokaal bestuur verplichtingen oplegt m.b.t. sociale woningbouw), de snelle omvorming van leegstaande kantoorruimte tot woningen of het herinvoeren van de sociale last die een minimum aantal sociale woningen oplegt aan ontwikkelaars bij grote projecten.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening