Wonen en ruimtelijke ordening

Recht op wonen voor iedereen (inspiratiegroep confederatie) Deel 4.

Beschrijf jouw idee

Voorstel 3. We moeten oppassen met directe Vlaamse ondersteuning te geven aan private verhuurders zoals bijvoorbeeld via de instrumenten geconventioneerd wonen, vermindering in onroerende voorheffing …. Die Vlaamse publieke middelen kunnen beter rechtstreeks vloeien naar sociale woningbouw of naar kwetsbare huurders in de vorm van huursubsidies. SVK pro is een interessant initiatief om de sociale huisvesting uit te breiden via de sociale verhuurkantoren, die woningen in huur nemen en dan sociaal verhuren. Maar de financiële kost en de maatschappelijke meerwaarde van dergelijke publiek private samenwerkingen moeten goed opgevolgd en geëvalueerd worden ten opzichte van directe overheidsinvesteringen via klassieke overheidsopdrachten vooraleer er een groeipad komt.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening