Wonen en ruimtelijke ordening

Recht op wonen voor iedereen (inspiratiegroep confederatie) Deel 3.

Beschrijf jouw idee

Voorstel. Met rechtstreekse investeringen in sociale woningbouw bouwt de overheid ook zelf haar netto-activa uit. De Vlaamse overheid moet – net zoals ze dat doet voor de Oosterweel - voor investeringen voor sociale woningbouw soepele begrotings- en afschrijvingsregels hanteren. Dit kan de financiering van deze strategische investeringen in sociale woningbouw vanuit de begroting mogelijk te maken. Lokale besturen moeten ook opnieuw veel meer optreden als regisseur en als actor op de woonmarkt door bijvoorbeeld collectief opdrachtgeverschap (co-housing, community land trust, bouwgroep- en een inbreidingsbeleid (opdelen naar meer kwalitatieve wooneenheden) te stimuleren.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening