Wonen en ruimtelijke ordening

Recht op wonen voor iedereen (inspiratiegroep confederatie) Deel 2.

Beschrijf jouw idee

Voorstel. Er moeten dringend veel meer sociale woningen komen om de ongelijkheid en verdelingsproblemen op de woonmarkt aan te pakken en het recht op wonen concreet voor iedereen te maken. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn gereglementeerd en moeten aan strikte kwaliteitsnormen voldoen. Deze organisaties hebben ook een sociale doelstelling en ze zoeken aansluiting bij het lokale beleid. Daarmee zijn ze een heel belangrijk schakel voor geïntegreerd klimaat-, ruimtelijk, sociaal en woonbeleid. Want nieuwe sociale woningen gaan weinig of geen energie meer gebruiken en minder ruimte innemen. Zij zullen ook gelegen zijn in een publieke ruimte die uitnodigt tot sociaal contact met goed ontsloten openbaar vervoer en in de nabijheid van jobs. Groepen met minder kansen op de woonmarkt kunnen zo volwaardig deelnemen aan de samenleving. Sociale woningen verbinden met andere woorden het recht op wonen met tewerkstelling en klimaat.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening