Wonen en ruimtelijke ordening

Recht op wonen voor iedereen (inspiratiegroep confederatie) Deel 1.

Beschrijf jouw idee

De huidige wooncrisis is een inkomen- en armoedeprobleem. Vooral op de private huurmarkt is er een tekort aan kwalitatieve woningen die worden verhuurd aan een prijs die ook betaalbaar is voor mensen met een gemiddeld of laag inkomen. Voor deze groep zijn huurwoningen die niet meer dan 50% happen uit het beschikbaar inkomen van mensen met een gemiddeld of laag inkomen nog amper te vinden. De COVID crisis heeft daarenboven vooral voor betaalbaarheidsproblemen gezorgd op de huurmarkt. Daartegenover staat een grote groep mensen, die wel over voldoende budget beschikt voor de aankoop van één of meerdere eigen woningen. Een deel van deze groep kan ook terugvallen op financiële steun van ouders en grootouders die loopt via amper belaste schenkingen of via allerlei fiscale constructies met vennootschappen om belastingen te ontwijken. Er is dus een grote groep mensen die niet een inkomen hebben om kwalitatief en betaalbaar te wonen conform de huidige kwaliteitsnormen.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening