Wonen en ruimtelijke ordening

De wooncrisis in Vlaanderen treft vooral alleenstaanden met kinderen.

Beschrijf jouw idee

De wooncrisis in Vlaanderen. Voor iedereen maar vooral voor alleenstaanden (met kinderen) wordt huren, nutsvoorzieningen, verzekeringen etc. proportioneel enkel duurder. De koopkracht van deze groep staat meer en meer onder druk. huursubsidies zoals ‘Goed Plan’ waar subsidies worden gegeven aan de particulieren om de woning te renoveren, of verhuren via de SVK’s voldoen niet. Nieuwe woonvormen zoals co-housing, zorgwoningen, enzovoort, worden niet ondersteund door een rechtvaardig beleidskader met als gevolg dat bijvoorbeeld de sociale zekerheidspositie al snel vervalt van gezinshoofd of alleenstaande naar samenwonende. In 2030 zou het mogelijk moeten zijn om samen te wonen met tijdelijk behoud van de volledige uitkering. Dit stimuleert een goede financiële basis zodat mensen sterker worden en beter begeleid kunnen worden naar een actieve rol in de samenleving. Echter, het huidige systeem houdt de armoedeval in stand en zorgt voor eenzaamheid.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Armoede, Wonen en ruimtelijke ordening