Wonen en ruimtelijke ordening

renteloze lening voor jongeren bij aankoop huis/nieuwbouw/renovatie

Beschrijf jouw idee

Bij de aankoop van een huis, een nieuwbouw of de renovatie van een huis moeten jongeren lenen. Willen we het wonen betaalbaar maken, dan zouden er in 2030 toe moeten komen dat jongeren vb op de eerste 100.000 euro van de lening geen intresten moeten betalen. Ook bij renovatie werken zouden de premies onmiddellijk bij de start van de werken moeten worden uitbetaald zodoende minder te moeten lenen en niet te moeten wachten op die premies

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening