Wonen en ruimtelijke ordening

Sociale huisvesting (militanten ACV Openbare diensten Antwerpen)

Beschrijf jouw idee

Er zijn te weinig sociale huurwoningen, dus meer sociale woningen voorzien. Meer transparantie in de voorwaarden voor de toekenning ervan. Overtredingen vaststellen en ingrijpen (bv. teveel eigen vermogen). Dus streng zijn maar rechtvaardig, de huurwoningen moeten terechtkomen bij de groep waarvoor ze bedoeld zijn.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening