Wonen en ruimtelijke ordening

Starterswoningen

Beschrijf jouw idee

We dromen van een wereld waarin jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten, dit ook financieel kunnen. We stellen daarom het concept starterswoningen voor. Jongeren die het huis uit willen kunnen hier in wonen tot ze 35 jaar zijn, aan zeer gunstige voorwaarden om een spaarboekje aan te leggen. (Eventueel kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden van leegstaande overheidsgebouwen). De overheid kan bijpassen naar gelang marktconforme prijzen, en controleren op goede fatsoenlijke woningen conform de regels.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening