Wonen en ruimtelijke ordening

Investeer in meer woning

Beschrijf jouw idee

We dromen van een wereld waarin iedereen terecht kan in een betaalbare woning. Daarom willen we dat er meer geïnvesteerd wordt in (kleinere?, betaalbare) woningen in stadskernen. We zijn ons bewust van een beperkte ruimte en stellen daarom voor om meer in de hoogte te werken, zodat we voldoende ruimte behouden voor groengebied.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening