Wonen en ruimtelijke ordening

Introduceer een Vlaams kotlabel

Beschrijf jouw idee

In Leuven introduceerde de gemeente in samenwerking met studentenkoepel LOKO en de studentenvoorzieningen van de KU Leuven het Kotlabel. Dit certificaat kleeft naast de deur van het kot en verzekert potentiële huurders dat het om een brandveilig, degelijk en hygiënisch kot gaat. Leer van zo’n good practice en introduceer een kotlabel op Vlaams niveau.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening