Wonen en ruimtelijke ordening

Verzeker de toegang tot sociale huisvesting voor jongeren

Beschrijf jouw idee

Lange wachtrijen en steeds scherpere voorwaarden rond langdurig burgerschap in de gemeente sluiten jonge (vaak mobiele) starters uit van sociale huisvesting. Voor een groep die het steeds moeilijker heeft op de koop- en huurmarkt is dit onaanvaardbaar. Verzeker de toegang tot sociale huisvesting voor jongeren. Monitor ook het aantal jongeren op de wachtlijsten.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening