Wonen en ruimtelijke ordening

Een betere regelgeving om collectief wonen te stimuleren

Beschrijf jouw idee

Collectief wonen kan voor sommigen een duurzamer woonmodel zijn, maar stoot op wettelijke barrières en lacunes. Dit moet worden aangepast.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening