Wonen en ruimtelijke ordening

In 2030 is co-housing van jonge gezinnen in opwaartse trend

Beschrijf jouw idee

Enerzijds om de aankoop van een woning mogelijk te maken, anderzijds om het land niet vol te bouwen en verder bouwen aan een groen Vlaanderen (letterlijk en figuurlijk), moet het co-housing van gezinnen met kinderen gestimuleerd worden. Dit zal ook positief zijn voor het samenhorigheidsgevoel, opnieuw weer sociaal zijn. Vandaag de dag wordt de samenleving teveel gekenmerkt door individualisme

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Samenleving & diversiteit, Wonen en ruimtelijke ordening