Wonen en ruimtelijke ordening

Een uitgebreid net aan sociale woningen, toegankelijk voor iedereen

Beschrijf jouw idee

In de steden verkrotting tegengaan door het renoveren van oude woningen en het te verhuren als sociale woningen door het herbekijken van de voorrangsregels, de lijst van de wachtenden te respecteren en eerst deze wachtlijst af te werken alvorens nieuwe kandidaten toe te laten

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening