Wonen en ruimtelijke ordening

Goedkoper wonen ondersteunen door (o.a.) in te zetten op kleinere wooneenheden, maar met meer gemeenschappelijk ruimten en toepassingen

Beschrijf jouw idee

Best wordt hiervoor ook een goed afsprakenkader uitgewerkt. Voorstel vanuit de vraag naar proberen te blijven wonnen in eigen streek, opgegroeid in eigen streek, sociaal leven, familie, vriendenkring, ……..

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Wonen en ruimtelijke ordening