Energie & klimaat

Het electriciteitsnetwerk is gedecentraliseerd met grote burgerbetrokkenheid

Beschrijf jouw idee

Energiegemeenschappen en huishoudens worden naast gebruikers ook producenten. De warmtesector (warmtenetten, distributie en warmtepompen) wordt uitgebouwd door maatwerk op wijkniveau. Zo is het makkelijker om burgers mee te betrekken, en wordt er ook veel lokale tewerkstelling gecreëerd.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Energie & klimaat