Energie & klimaat

Meer inzetten op de ontharding van oppervlakten en waterbeheer

Beschrijf jouw idee

Voor beter waterbeheer moet iedereen gestimuleerd worden water niet meteen af te voeren:

  • Individuelen moeten gestimuleerd worden privé-eigendom te ontharden
  • Als overheid systematisch waterdoorlatend materiaal gebruiken bij aanleg van wegen etc
  • Bedrijven sterker reguleren en sanctioneren bij inefficiënt watergebruik

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Energie & klimaat