Energie & klimaat

Groenquota in steden

Beschrijf jouw idee

Elke stad voorziet een minimumquota aan ecologisch divers groen (parken, tuinen, plantsoenen, boomspiegels, ... met een variatie aan planten, bomen, kruiden, ...) per x-aantal bewoners per hectare. Op die manier worden steden zowel groener en blauwer, wat milieu en ecologie ten goede komt, maar ook het mentale welzijn van de bewoners. Het voorkomt al te verharde woonwijken zoals Antwerpen Noord en Molenbeek, waar sowieso al mensen uit sociaal-economisch kwetsbare klassen terecht komen. Steden kunnen hierin zelf voorzien bij de heraanleg van straten en pleinen, de (her)ontwikkeling van nieuwe wijken, maar kunnen ook ondersteunende maatregelen aan te bieden aan wijkverenigingen, individuele bewoners, ... (bv. logistiek, plantenpakketten, ...)

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn, Energie & klimaat, Wonen en ruimtelijke ordening