Democratie & rechtvaardigheid

Eerlijke belastingen! (federaal)

Beschrijf jouw idee

Het is hoog tijd voor een echt eerlijk belastingsysteem, waarbij het belasten van inkomen uit arbeid naar beneden moet. Dit kan zeker door het aanpakken van fraude en gunstregimes, maar misschien moeten we onze belastingschijven opnieuw meer progressief maken en dus hoger gaan dan de 45% nu voor de hoogste inkomens.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Democratie & rechtvaardigheid