Democratie & rechtvaardigheid

Iedereen een basisinkomen (federaal)

Beschrijf jouw idee

Hoe geweldig zou het niet zijn moest een overheid zijn bevolking niet langer wantrouwen door alles eindeloos te controleren, maar de mensen simpelweg te vertrouwen. Door iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen te garanderen toont een overheid niet alleen dat ze haar inwoners vertrouwt, maar kiest ze ook voor een efficiënt middel tegen armoedebestrijding en kan ze de economische activiteit aanjagen. Ook verbetert de positie van de onderste klassen in de maatschappij hierdoor enorm (zelfbeeld en eigenwaarde). De basis van het idee is dat er een onvoorwaardelijk recht is op: -Een hoge kwaliteit van onderwijs -Een hoge kwaliteit van zorg - EN een onvoorwaardelijke grond om op te staan (eentje waarvoor je niet eindeloos veel formulieren hoeft in te vullen) De overbodig geworden jobs (aka bullshit jobs) in administratie, controle en opvolging zorgen voor een ruime besparing die de herverdeling in de hand kan werken en de omslag naar sectoren waar veel vraag is in de hand kan werken.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn, Armoede