Democratie & rechtvaardigheid

Vlaamse rechtvaardige fiscaliteit

Beschrijf jouw idee

Vlaanderen moet lage inkomens ondersteunen via de regionale personenbelasting door meer progressiviteit in te bouwen in de opcentiemen. Vlaanderen moet ook dringend meer beleid beginnen te voeren in haar gewestelijke bedrijfsbelastingen met juiste prikkels naar duurzaam gedrag. Zo vindt het ACV dat grote winstgevende bedrijven hogere onroerende voorheffing moeten betalen op slechte bereikbare bedrijfsvestigingen, een hogere leegstandsheffing op goed bereikbare locaties etc...

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Democratie & rechtvaardigheid