Democratie & rechtvaardigheid

In 2030 weet elk gewest duidelijk voor wat het bevoegd is

Beschrijf jouw idee

Wat hebben we geleerd uit de coronacrisis 2020 - 2021? In 2030 zal er een betere afbakening zijn over de Vlaamse en Federale bevoegdheden.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Democratie & rechtvaardigheid