Samenleving & diversiteit

Mensen samenbrengen om cohesie te bevorderen

Beschrijf jouw idee

De Vlaamse overheid geeft nu subsidies voor Vlaanderen Feest. Kan dit niet uitgebreid worden om mensen in andere contexten samen te brengen en zo de sociale cohesie te bevorderen?

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Samenleving & diversiteit