Samenleving & diversiteit

Redelijke aanpassingen zijn een recht voor personen met een handicap!

Beschrijf jouw idee

Voor mensen met een arbeidshandicap zijn aanpassingen op de werkplek van essentieel belang. Een concreet voorbeeld: de oprijplaat voor mensen met een rolwagen. In plaats van een trap aan de ingang kunnen mensen met een handicap via die plaat binnen. Of langere pauzes om uit te rusten. Redelijke aanpassingen zijn voorzien in de anti-discriminatiewetgeving. Let hierbij op de omkering. Voor personen met een handicap is het ongelijk behandelen juist een vorm van anti-discriminatie. In de gewone visie op discriminatie moet iedereen gelijk behandeld worden in een gelijke situatie. We zien dat de vakbond nog steeds werkt vanuit het idee dat maatregelen voor iedereen gelden. Maar bij redelijke aanpassingen gaat het om het niet gelijk behandelen van mensen. We denken dat er nog veel vorming nodig is voor vakbondsmilitanten om dat idee waar te maken in de praktijk. En daar ligt ook een rol voor de Vlaamse overheid, om mensen te sensibiliseren. Het is een recht en géén gunst!

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Samenleving & diversiteit