Samenleving & diversiteit

Kinderen van nieuwkomers moeten voldoende begeleid worden, zodat ze een succesvolle schoolcarriëre kunnen uitbouwen

Beschrijf jouw idee

Kinderen van nieuwkomers moeten voldoende begeleidt worden, zodat ze een succesvolle schoolcarriëre kunnen uitbouwen. Dmv brugfiguren moeten ouders betrokken worden in het ganse onderwijstraject. Trajecten waar ouders en kinderen samen kunnen leren zodat ouders hun kinderen beter kunnen begeleiden moeten worden uitgewerkt.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Samenleving & diversiteit