Samenleving & diversiteit

Praat Nederlands met ons, maar test ons er niet op (Vrouwengroep De Moazoart in Lokeren)

Beschrijf jouw idee

Natuurlijk vinden we Nederlands spreken belangrijk. Maar voorzie als overheid dan ook veel meer mogelijkheden om onder elkaar, Nederlandstaligen en niet-Nederlandstaligen, te praten. Over koetjes en kalfjes en over de belangrijke dingen des levens. Praten helpt, ook om Nederlands te leren. Maar alleen maar Nederlands leren op de schoolbanken, met examens en ondervragingen en diploma's en zo. Moet dat echt? Blijkbaar wel als je kans wilt maken op de arbeidsmarkt. Jammer toch?

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Samenleving & diversiteit