Onderwijs en levenslang leren

Langere schooldagen met mee alternatieve activiteiten

Beschrijf jouw idee

Er zouden langere schooldagen moeten komen, niet met meer lessen maar met alternatieve jeugdactiviteiten in de schoolomgeving zoals sport/toneel/dans/jongerencultuur/avondstudie Gevolg hiervan zou zijn dat ouders meer tijd hebben voor hun job, werklozen meer jobs kunnen aanvaarden, er minder transport is (goed voor milieu) omdat kinderen bvb ’s avond niet meer naar de muziekles moeten of niet meer naar de hockey en kansarme kinderen krijgen meer ruimte om deel te nemen Onderwijs en sport en cultuur zijn 3 Vlaamse materies, dus een combinatie moet mogelijk zijn

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren