Onderwijs en levenslang leren

Erkennen van engagement en buitenschoolse activiteiten in het hoger onderwijs

Beschrijf jouw idee

Vele studenten hebben tal van sociale engagementen buiten het onderwijs (jeugdwerk, sport, kunst, …) waar ze als begeleider voor een groep staan, ondersteuning doen van de lokale werking, … vrijwilligers vinden voor al deze initiatieven is steeds moeilijker geworden. Maak ruimte in het onderwijsplan voor studenten in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld door een keuzevak waarbij ze ook deze activiteiten kunnen ingeven (én nog steeds de keuze hebben). Sociale competenties zijn immers ook zeer belangrijk

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren