Onderwijs en levenslang leren

Onderzoek rond onderwijs ruimte geven

Beschrijf jouw idee

Over onderzoek in gesprek gaan met alle actoren in het onderwijs. Het tijdsbestedingsonderzoek, bevragingen en enquêtes kunnen gebruikt worden om onze standpunten kracht bij te zetten. Daarnaast raakt onderzoek over onderwijs zelf soms moeilijk in de praktijk vertaald. Maak overlegtijd mogelijk in de scholen zodat leerkrachten onderzoek kunnen interpreteren en gebruiken in de praktijk.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren