Onderwijs en levenslang leren

Levenslang leren wordt gestimuleerd door een nieuw VOV-systeem

Beschrijf jouw idee

Enerzijds voor een betere combinatie arbeid en gezin, anderzijds om meer werknemers te stimuleren om opleidingen te volgen, is er een vrijstelling om naar de les te gaan en kunnen 125 uren volledig gebruikt worden voor stage of om te studeren

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Onderwijs en levenslang leren