Onderwijs en levenslang leren

De begeleidingscapaciteit voor levenslang leren binnen organisaties moet worden uitgebouwd

Beschrijf jouw idee

We hebben nood aan mentoren, (leer)coaches, krachtige leeromgevingen die prikkelen tot leren, lerende organisaties. Daarvoor moeten vanuit Vlaanderen de nodige middelen worden voorzien en intern als vakbond de nodige vorming.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren