Onderwijs en levenslang leren

(Her)financiering van het onderwijs

Beschrijf jouw idee

Herfinancieren van het onderwijs

  • In het secundair: 100% aanwendingspercentage toepassen afschaffen enveloppefinanciering in sectoren waar die bestaat democratiseren onderwijs = halveren inschrijvingsgeld
  • In het hoger onderwijs: herinvoeren splitsingsnorm in leerplichtonderwijs financieren naar behoefte en vooraf % van BNP vastleggen 

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren