Onderwijs en levenslang leren

Technische profielen versus algemene profielen

Beschrijf jouw idee

Er is een tekort aan technische profielen. Dit heeft mogelijks ook te maken dat hun diploma’s niet als evenwaardig worden geschat als diploma’s uit het algemeen onderwijs. Zo wordt er soms neergekeken vanuit HR-functies op personeel die in technische functies uitoefenen met een nochtans even hoog diploma. Bovendien stellen we vast dat ook naar verloning er dikwijls een groot verschil is. Correcte functieclassificaties zouden dit moeten voorkomen. Afstemming van studierichtingen mogen niet gebaseerd zijn op een voorsprong voor het algemeen onderwijs

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren