Onderwijs en levenslang leren

Democratisering van het onderwijs

Beschrijf jouw idee

Ook moeilijk te bereiken groepen moeten de kans krijgen zich te ontplooien. Jongere die vermalen wordt in de onderwijsstructuren (eindtermen zijn daar een zeer recent vb van). We moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs meer op maat van jongeren is en de rigiditeit uit het huidige onderwijssysteem halen. We kunnen dit doen door:
1. De focus weg te halen (van zeer brede, uitgebreide en detaillistische) eindtermen en meer vrijheid te geven aan de leerkracht (gekoppeld aan bv. de centrale examens die men gaat invoeren en die de essentie (en niet de details aftoetst)?
2. Te experimenteren met onderwijsmethodieken? - Leerlingen die zaken aan elkaar uitleggen en leerkracht als coach? - Zelfstudiemomenten waarbij leerlingen de eigen interesses kunnen verdiepen?
3. Meer inhoudelijke variatie en loopbaanperspectief voor leerkrachten? Het is niet omdat men niet stijgt in de hiërarchie dat er niet gekeken kan worden naar een evolutie/variatie in loopbaaninhoud bv.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren